Ζητείται : Linux Administrator


Ψάχνουμε για ένα βοηθό linux διαχειριστή . Δεν απαιτούνται πιστοποιημένες γνώσεις αλλά είναι απαραίτητη η εμπειρία σε linux. Γνώση στην διαχείρηση βάσεων δεδομένων θα κριθεί ως πλεονέκτημα. Ο επιτυχών υποψήφιος θα εκπαιδευτεί περαιτέρω.

dtek , March 23, 2017