Ζητείται : Junior Web Developer


Η DTEK ψάχνει για ένα junior web developer να εργαστεί στο γραφείο της στην Θεσσαλονική.

Ο υποψήφιος :
πρέπει να έχει κάποια εμπειρία στο διαδικτυακό προγραμματισμό με php, CSS, HTML και MySQL.
πρέπει επίσης να έχει επικοινωνιακές ικανότητες και να μπορεί να εργαστεί σε ομάδα.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρησης περιεχομένου-CMS και συστημάτων ηλεκτρονικού καταστήματος.

dtek , March 23, 2017