Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Τεχνολόγων Γεωπόνων

Όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε ότι έπρεπε να προσδιορίσουμε ακριβώς το τι θα κάνουμε πριν το κάνουμε σε μία πρόταση.

Η πρόταση που καταλήξαμε ότι θα περιέγραφε κατάλληλα το νέο site ήταν η εξής:

Μία σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα, η οποία θα έχει το κατάλληλο design το οποίο θα συνδυάζει το ακαδημαϊκό κύρος με μία μοντέρνα αισθητική για την δομή και την παρουσίαση του περιεχομένου , η οποία θα δανείζεται τους χρωματισμούς της γης.

Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της ιστοσελίδας είναι το wordpress, το οποίο συνδυάζει  τα πλεονεκτήματα του ανοιχτού κώδικα τα οποία ταιριάζουν απόλυτα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Επίσης αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή για την διαχείριση περιεχομένου από ομάδες ενώ η εμπειρία μας έχει δείξει πώς η εκπαίδευση σε αυτό αποτελεί μία ευχάριστη διαδικασία τα αποτελέσματά τη οποίας φαίνονται άμεσα.

Σε συνεργασία με το προσωπικό του τμήματος αποτυπώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό και το έργο της σχολής τα οποία αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία τόσο με το προπτυχιακό πρόγραμμα όσο και με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της σχολής.

</div