Κατασκευή e-shop auto-stop.gr

To auto-stop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Η dtek ανέπτυξε το eshop της εταιρείας σε opencart συγχρονίζοντας το τόσο με το erp της εταιρείας όσο και με τους διάφορες προμηθευτές του.

Βήματα που ακολουθήθηκαν

1.Καθορισμός Στόχων

Καθορισμός των στόχων της εταιρείας auto-stop.gr για το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως η αύξηση των πωλήσεων ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης αποθεμάτων.

2.Σχεδιασμός και Οργάνωση

Δομήση του eshop, διαίρεση των προϊόντων σε κατηγορίες, οργάνωση των τιμών και προσθήκη πληροφοριών επικοινωνίας.

3.Επιλογή Πλατφόρμας και Φιλοξενίας

Επιλογή του Opencart ως πλατφόρμας για το ηλεκτρονικό κατάστημα και φιλοξενία σε κατάλληλο πάροχο φιλοξενίας.

4.Συγχρονισμός με το ERP

Συγχρονισμός του eshop με το Enterprise Resource Planning (ERP) της εταιρείας για τη διαχείριση των αποθεμάτων, την ενημέρωση των τιμών και την διευκόλυνση της λειτουργίας του καταστήματος.

5.Συγχρονισμός με τους Προμηθευτές

Συγχρονισμός του eshop με τους διάφορους προμηθευτές για την αυτόματη ενημέρωση των αποθεμάτων και των τιμών από τους προμηθευτές.

6.Δημιουργία Περιεχομένου

Δοκιμές του ιστότοπου για την επαλήθευση της λειτουργίας του, την ευχρηστία και τη συμβατότητα με διάφορες συσκευές και περιηγητές.

7.Δοκιμή

Δημιουργία περιεχομένου για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, φωτογραφιών και τιμών.

8.Δημοσίευση και Προώθηση

Προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε πελάτες και συντήρηση του περιεχομένου, των τιμών και των διαθέσιμων προϊόντων. Επιπλέον, εφαρμόζεται συστηματική διαχείριση αποθεμάτων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των προϊόντων.

Auto Stop