Γέφυρα Opencart με GALAXY ERP

Η γέφυρα Opencart με Galaxy ERP είναι μία λύση που αυτοματοποιεί τις περισσότερες εμπορικές διαδικασίες μιας επιχείρησης. Η διαχείριση μιας επιχείρησης στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο απαιτεί τη χρήση πολλών εργαλείων και πλατφορμών για την αποτελεσματική λειτουργία των διαφόρων τμημάτων. Ανάμεσα σε αυτά τα εργαλεία, το Opencart αντιπροσωπεύει μια ισχυρή πλατφόρμα e-commerce, ενώ το GALAXY ERP παρέχει λύσεις για τη διαχείριση των επιχειρηματικών διεργασιών και των συστημάτων πληροφορικής.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του GALAXY ERP είναι :

1.Πλήρες οικοσύστημα εφαρμογών
2.Enterprise Mobility
3.Πρόσβαση από παντού
4.Πολυεταιρικότητα
5.Πολυγλωσσικότητα
6.Customization
7.Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
8.e-Invoice
9.Galaxy Τεχνολογία

Η διασύνδεση αυτών των δύο συστημάτων μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη για τη λειτουργία της επιχείρησης και έχει μόνο άμεσες θετικές συνέπειες για αυτήν και τους πελάτες της. Ορισμένα από αυτά περιγράφονται παρακάτω συνοπτικά.

Ενοποίηση Πληροφοριών: Ένα ERP σύστημα όπως το GALAXY ERP συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορα τμήματα της επιχείρησης, όπως πωλήσεις, αποθήκες, λογιστική, και παραγωγή. Η διασύνδεση με το Opencart επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει ολοκληρωμένη προβολή των πωλήσεων και των αποθεμάτων της μέσω του e-commerce καναλιού. Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενες σε ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες.

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών: Με τη διασύνδεση του Opencart με το GALAXY ERP, οι διαδικασίες όπως η διαχείριση παραγγελιών, η αποστολή προϊόντων και η ενημέρωση των αποθεμάτων μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο σφαλμάτων και επιταχύνει τις διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνέπεια και την ακρίβεια στις εργασίες.

Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών: Η ενσωμάτωση των συστημάτων Opencart και GALAXY ERP επιτρέπει στην επιχείρηση να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Η γρήγορη επεξεργασία των παραγγελιών και η άμεση ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων οδηγεί σε ευχαριστημένους πελάτες οι οποίοι είναι πολύ πιθανόν να πραγματοποιήσουν κάποια επαναλαμβανόμενη αγορά στο μέλλον.

Εξοικονόμηση Χρόνου και Πόρων: Μια ολοκληρωμένη διασύνδεση Opencart με το GALAXY ERP σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να αφιερώνουν χρόνο στη χειρωνακτική μεταφορά δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο. Αυτός ο χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησης σε άλλους τομείς και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Επιπλέον χρειάζεστε λιγότερο προσωπικό για την διαχείριση της επιχείρησής σας και της online παρουσία της. Για παράδειγμα μία απλή ενημέρωση τιμής ή μία απλή αλλαγή στη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος γίνεται από ένα σημείο και αυτόματα ενημερώνονται τα υπόλοιπα.

Συνολικά, η διασύνδεση του Opencart με το GALAXY ERP είναι ουσιώδης για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης. Προσφέρει ενοποίηση πληροφοριών, αυτοματοποίηση διαδικασιών, βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, επιτρέποντας στην επιχείρηση να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα σε έναν ανταγωνιστικό ψηφιακό κόσμο.

Στην DTEK έχουμε αναπτύξει ένα custom plugin το οποίο αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της γεφύρωσης. Το βασικό πλεονέκτημα της λύσης μας είναι πώς είναι παραμετροποιήσιμο από τον χρήστη χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του προγραμματιστή καθώς έχουν καλυφθεί οι περισσότερες ανάγκες. Υπάρχει reporting και εποπτεία της γέφυρας ενημερώνοντάς σας για τα αποτελέσματα της διασύνδεσης του eshop σας με το ERP. Έτσι γνωρίζεται πόσα προϊόντα έχουν συγχρονιστεί, πόσα έχουν μεταφερθεί, ποιοι πελάτες προστέθηκαν και ποιες παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί. Παράλληλα μπορούμε να στείλουμε στο ERP πληροφορίες που ενδεχομένως να χρειάζεστε για κάποια εσωτερική λειτουργία.

Σε συνεργασία με τον μηχανογράφο της επιχείρησής σας μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε την διαδικασία.

Είμαστε σίγουροι πώς το ηλεκτρονικό σας κατάστημα μόνο θα επωφεληθεί από την αυτόματη γεφύρωση του GALAXY ERP της με το opencart σας. Το κλισέ “Ο χρόνος είναι χρήμα” θα μπορούσαμε να πούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη στην συγκεκριμένη περίπτωση και έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο. Εαν ενδιαφέρεστε για την διασύνδεση του GALAXY ERP με το Opencart τότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Επίσης η Εταιρεία μας μπορεί να αναπτύξει Custom λύσεις σε περίπτωση που η επιχείρησή σας έχει περισσότερες απαιτήσεις από τις συνηθισμένες.

Related Post